Gyroscope

  G, Uncategorized No Comments
Definisi Istilah : Gyroscope

Gyroscope adalah piringan dengan pinggiran yang berat yang diletakkan pada gimbal ganda sebagai sumbu piringan yang sanggup menyesuaikan setiap arah dalam ruang.