Lettering

  L No Comments
Definisi Istilah :  Lettering
Lettering adalah semua goresan pena yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk abjad mencakup abjad kapital, abjad kecil, kombinasi abjad kapital-kecil, tegak (Roman), dan miring (Italic). Beberapa pola cara penulisan pada peta ialah sebagai berikut.

  • Judul peta ditulis dengan abjad kapital dan tegak.
  • Hal-hal yang berkaitan dengan air ditulis dengan abjad miring. Tulisan untuk sungai sejajar dengan arah sungai dan sanggup terletak di atas atau di bawahnya.
  • Besar kecilnya abjad diadaptasi dengan kebutuhan, yaitu memerhatikan unsur keindahan dan seni peta.
  • Tulisan nama ibu kota lebih besar daripada goresan pena nama kota-kota lain.