Olimpiade

  Q, Uncategorized No Comments
Definisi Istilah : Olimpiade
Olimpiade  adalah pesta olahraga dunia, berasal dari Yunani. Dahulu diadakan sebagai pemuja terhadap Dewa Zeus di Gunung Olympus. Kemudian diperbaharui oleh orang Prancis yang berjulukan Baron Pierre de Coubertin. Negara yang boleh ikut bertanding dalam Olimpiade ialah negaranegara yang telah terdaftar menjadi anggota International Olympic Committeee (IOC).